Biuro Związku Gmin Krajny
aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, tel: 67 353 39 41

Kategorie

Uchwały Zgromadzenia ZGK za rok 2013

plik Uchwała Nr 32/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin Krajny


plik Uchwała Nr 33/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązującego na terenie Związku Gmin Krajny


plik Uchwała Nr 34/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie  z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów  komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny


plik Uchwała Nr 35/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Krajny


plik Uchwała Nr 36/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny


plik Uchwała Nr 37/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji, na terenie Związku Gmin Krajny.


plik Uchwała Nr 38/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2013-2016


plik Uchwała Nr 39/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku gmin Krajny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 r.


plik Uchwała Nr 40/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie odwołania członka Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 41/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie odwołania członka Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 42/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotow


plik Uchwała Nr 43/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 44/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 45/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 46/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 47/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Krajny absolutorium za rok 2012 z tytułu wykonania planu finansowego


plik Uchwała Nr 48/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2013


plik Uchwała Nr 49/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Gmin Krajny, w tym terminów i miejsca składania deklaracji, na terenie Związku Gmin Krajny


plik Uchwała Nr 50/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Związku Gmin Krajny w Złotowie w 2013 r.


plik Uchwała Nr 51/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 lipca 2013 r. o odwołaniu Pani Marii Kucharczyk ze stanowiska Skarbnika Związku Gmin Krajny oraz o powołaniu Pani Julity Malinowskiej na stanowisko Głównego Księgowego Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 52/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/40/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 53/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/42/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 54/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/43/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 55/2013 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/44/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 56/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/45/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Krajny w Złotowie


plik Uchwała Nr 57/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/46/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Krajny w Złotowie

plik Uchwała Nr 58/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2013 rok


plik Uchwała Nr 59/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia rocznej składki na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie od mieszkańca na 2014 rok


plik Uchwała Nr 60/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2013 – 2016.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 60/2013

 

plik Uchwała Nr 61/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2013 rok

 Zał nr 1


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 61/2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 61/2013

 

plikUchwała Nr 62/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku

 


plikUchwała Nr 63/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2014


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 63/2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 63/2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 63/2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 63/2013

 

plik Uchwała Nr 64/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanych przez Zakład Usług Wodnych „Krajna” z siedzibą w Złotowie


plik Uchwała Nr 65/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia likwidacji Zakładu Usług Wodnych „Krajna” z siedzibą w Złotowie

Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.