Biuro Związku Gmin Krajny
aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, tel: 67 353 39 41

Kategorie

Uchwały Zarządu ZGK za rok 2014

plik Uchwała Nr 21 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2013 rok

 plik Uchwała Nr 22 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 03.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie oraz w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Związku Gmin Krajny z siedzibą w Zlotowie.plik Uchwałą Nr 23 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 03.07.2014 r. w sprawie współpracy w działaniach na rzecz edukacji ekologicznejplik Uchwałą Nr 24 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie współpracy przyjęcia Harmonogramu prac do wykonania w poszczególnych miesiącach w celu zlikwidowania Zakładu Usług Wodnych "KRAJNA" w Złotowie do dnia 31.12.2014 r. oraz planu finansowego likwidacji Zakładu Usług Wodnych "Krajna" w Złotowie


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24

 

 

plik Uchwałą Nr 25 / 2014 Zarządu Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28.03.2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie za rok 2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25


 

 

plik Uchwałą Nr 26 / 2014 Zarządu Zwiazku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09.06.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie wybrania logo Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie 

 


plik Uchwałą Nr 27 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09.06.2014 r. w sprawie uchwalenia projektu zmian Załącznika numer 1 do Uchwały Numer X/33/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22.04.2013 roku Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązującego na terenie Związku Gmin Krajny.


Uzasadnienie do Uchwały Nr 27

 

 

 

 

plik Uchwała Nr 28 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09.06.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Biura Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie Andrzejowi Rucie oraz egzekutorowi Jolancie Tworek do wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyjnych oraz do wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych w zakresie egzekucji należności pieniężnych w administracji oraz w zakresie egzekucji obowiązków niepieniężnych w administracji.


Uzasadnienie do Uchwały Nr 28


 

 

plik Uchwałą Nr 29 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 14.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 000 euro na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacja i prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotowie oraz organizacja mobilnych zbiórek odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny".


Uzasadnienie do Uchwały Nr 29

 

 

 

 

plik Uchwała Nr 30 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28.08.2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie za I półrocze 2014 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30


 

 

plik Uchwałą Nr 31 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 01.10.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2014 rok


Uzasadnienie do Uchwały Nr 31

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31


 

plik Uchwała Nr 32 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12.11.2014r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2015-2018


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32

 

 

 

plik Uchwała Nr 33 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 12.11.2014r. w sprawie projektu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2015


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33


 

 

plik Uchwałą Nr 34 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 28.11.2014r. w sprawie wyboru przedstawiciela Związku Gmin Krajny w Złotowie do Rady Nadzorczej spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie.
plik Uchwała Nr 35 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie o zmianie uchwały Zarządu Związku Gmin Krajny numer 20/2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie udzielenia zaświadczenia egzekutorowi Jolancie Tworek zawierającego upoważnienie do wykonywania czynności egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności pieniężnych

 plik Uchwałą Nr 36 / 2014 Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie ustalenia "Rgulaminu udzielania zamówień publicznych w Związku Gmin Krajny w Złotowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro"


Załącznik - Regulamin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36

Załącznik Nr 2 do Uchwału Nr 36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 36

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 36

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 36

Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.