Biuro Związku Gmin Krajny
aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, tel: 67 353 39 41

Kategorie

Konkurs " Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe oraz tonery do drukarek. zbieramy - nie wyrzucamy"

  Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw poznań

    Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

 Środowiska i Gospodarki Wodnej

                  w Poznaniu.


Lista uczestników konkursu „Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe oraz tonery do drukarek. Zbieramy – nie wyrzucamy”

 

lp.

PRZEDSZKOLA

ILOŚĆ DZIECI W PLACÓWCE

1


ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KILAR UL. KLESZCZYNA 28; 77-400 ZŁOTÓW


23

2


PRZEDSZKOLE GMINNE W LIPCE
UL. GAJOWA 1; 77-420 LIPKA


123

3


NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY SPECJALNY- „MARCINEK” UL. DOMAŃSKIEGO 54; 77-400 ZŁOTÓW


19

4


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
UL. 8 MARCA 18; 77-400 ZŁOTÓW


127

5


PRZEDSZKOLE PUBLICZNE STARA WIŚNIEWKA 16
77-411 STARA WIŚNIEWKA


27

6


PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. KRÓLEWNY ŚNIEŻKI
UL. DOMAŃSKIEGO 13; 77-424 ZAKRZEWO


100

7


PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŁOBŻENICY
UL. STEFANA BATOREGO 5; 89-310 ŁOBŻENICA


137

8


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
UL. GROCHOWSKIEGO 14; 77-400 ZŁOTÓW


191

9


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 54; 77-400 ZŁOTÓW


100

10


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŚWIĘTEJ
ŚWIĘTA 40; 77-400 ZŁOTÓW


68

11


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁĄKIEM; ŁĄKIE 89; 77-420 LIPKA


43

12


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W RADAWNICY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY UL. SZKOLNA 2, RADAWNICA


68

13


NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "MALI ODKRYWCY" UL. POTULICKICH 25; 77-400 ZŁOTÓW


22

14


SZKOŁA PODSTAWOWA IM TONY-EGO HALIKA W GÓRZNEJ ODDIAŁ PRZEDSZKOLNY, GÓRZNA 19, 77-400 ZŁOTÓW


28


PODSUMOWANIE
1076

 

 

lp.

SZKOŁY PODSTAWOWE

ILOŚĆ DZIECI W PLACÓWCE

1


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W RADAWNICY - UL. SZKOLNA 2, RADAWNICA


180

2


SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W FANIANOWIE, 89-310 ŁOBŻENICA


116

3


NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWNICY, 77-400 ZŁOTÓW


46

4


PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚMIARDOWIE, ŚMIARDOWO ZŁOTOWSKIE, 77-424 ZAKRZEWO


35

5


PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA UL. 29 STYCZNIA 29; 77-424 ZAKRZEWO


224

6


ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZADOWYCH NR 1 SZKOŁA PODSATWOWA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 54, 77-400 ZŁOTÓW


316

7


SZKOŁA PODSTAWOWA IM MIKOŁAJA KOPERNIKA WIKTORÓWKO 65; 89-310 ŁOBŻENICA


149

8


SZKOŁA PODSTAWOWA IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŁOBŻENICY


382

   PODSUMOWANIE 1448

 

 

LP.

GIMNAZJA

ILOŚĆ DZIECI W PLACÓWCE

1


GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W ŁOBŻENICY UL. MICKIEWICZA 20A ŁOBŻENICA


308


2


GIMNAZJUM IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY

W ZAKRZEWIE UL. 29-STYCZNIA 29 ZAKRZEWO


153


3


GIMNAZJUM IM JANA PAWŁA II W LIPCE UL. SZKOLNA 6 LIPKA125


4


GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA UL. MONIUSZKI 18, ZŁOTÓW56


5


GIMNAZJUM NR 2 W ZŁOTOWIE IM. LUDZI SPOD ZNAKU RODŁA UL. 8-EGO MARCA 16; ZŁOTÓW


166PODSUMOWANIE 808

 

 

LP.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

ILOŚĆ DZIECI W PLACÓWCE

1


ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBŻENICY UL. ZŁOTOWSKA 15 ŁOBŻENICA


115

2


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W ZŁOTOWIE


472

3


CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE UL. NORWIDA 10, ZŁOTÓW


522

4


CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE TECHNIKUM NR 3 UL. 8 MARCA 5, ZŁOTÓW


152

  PODSUMOWANIE 1261

Regulamin konkursu „Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe oraz tonery do drukarek. Zbieramy – nie wyrzucamy”

Wyniki konkursu

Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw poznań

    Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

 Środowiska i Gospodarki Wodnej

                  w Poznaniu.

 

 

Na podstawie protokołu sporządzonego 3 czerwca 2016 roku przez Komisję Konkursową w składzie:

Pani Danuta Szewczuk - pracowik Urzędu Miasta Złotów

Pani Renata Kowalczyk - członek Związku Artystów Plastyków. Prezes Oddziału Krajeńskiego "Krajna" ZAP z siedzibą w Złotowie

Pani Anna Kaper - pracownik Gminy Zakrzewo

Pani Magdalena Borsich - pracownik Gmniny Złotów

Związek Gmin Krajny w Złotowie ogłasza listę laureatów w konkursie " Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe oraz tonery do drukarek. Zbieramy - nie wyrzucamy'.

 

Miejsce w kat. Przedszkola i oddziały przedszkolne GMINA KATEGORIA Nazwa placówki Makulatura [kg] Baterie  [kg] Telefony [szt] Tonery do drukarek [szt] SUMA PUNKTÓW / PKT Liczba uczniów w placówc Liczba punktów w przeliczeniu na ilość uczniów w placówce
1 Gmina Złotów Przedszkola Odział przedszkolny przy szkole podstawowej IM. Marii Kilar /// KLESZCZYNA 28, ZŁOTÓW 1766,7 92,8 10,5 53 1923 23 83,6
2 Miasto Złotów Przedszkola Niepubliczny Punkt Przedszkolny "MARCINEK" /// Ul. Domańskiego 54, Złotów 1030,2 118 0 57 1205,2 19 63,4
3 Gmina Zakrzewo Przedszkola Przedszkole Publiczne Stara Wiśniewka 16 // / Zakrzewo 504,7 133,6 0,75 13 652,05 27 24,2
4 Gmina Złotów Przedszkola Szkoła Podstawowa im. Tony-ego Halika w Górznej - oddział przedszkolny 610 16 1 8 635 28 22,7
5 Gmina Lipka Przedszkola Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka /// Łąkie 89, Lipka 675 63,2 11 120 869,2 43 20,2
6 Gmina Złotów Przedszkola Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół nr. 2 w Świętej 0 334 4,25 843 1181,25 68 17,4
7 Miasto Złotów Przedszkola Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Odkrywcy" // ul. Potulickich 25, Złotów 300 18 0 4 322 22 14,6
8 Gmina Lipka Przedszkola Przedszkole Gminne w Lipce /// ul. Gajowa 1 1051 60,8 0 26 1137,8 123 9,3
9 Gmina Zakrzewo Przedszkola Przedszkole Publiczne im. Królewny Śnieżki /// ul. Domańskiego 13, Zakrzewo 394,9 244 7,75 43 689,65 100 6,9
10 Miasto Złotów Przedszkola Publiczne Przedszkole nr. 2 /// ul. 8-go Marca 18, Złotów 378,8 294,2 12,5 94 779,5 127 6,1
11 Gmina Złotów Przedszkola ZESPÓŁ SZKOŁ NR. 1 w Radawnicy ul. Szkolna 2 334,1 23,6 4,25 39 400,95 68 5,9
12 Miasto Złotów Przedszkola Publiczne Przedszkole nr. 1 /// ul. Grochowskiego 14, Złotów 803,9 204,8 5,25 64 1077,95 191 5,6
13 Miasto Złotów Przedszkola Publiczne Przedszkole nr. 4 /// ul. Królowej Jadwigi 54, Złotów 65 109,2 2,75 42 218,95 100 2,2
14 Gmina Łobżenica Przedszkola Przedszkole Publicze w Łobżenicy /// ul. Stefana Batorego 5, Łobżenica 0 68,4 0 0 68,4 137 0,5
Miejsce w kat. Szkół Podstawowych GMINA KATEGORIA Nazwa placówki Makulatura [kg] Baterie  [kg] Telefony [szt] Tonery do drukarek [szt] SUMA PUNKTÓW / PKT Liczba uczniów w placówc Liczba punktów w przeliczeniu na ilość uczniów w placówce
1 Gmina Złotów Szkoła Podstawowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stawnicy 1207,1 326,4 11,75 359 1904,25 46 41,4
2 Gmina Zakrzewo Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiardowie Złotowskim , Zakrzewo 650 30,4 0,75 86 767,15 35 21,9
3 Gmina Łobżenica Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika /// Wiktorówko 65, Łobżenica 2556,8 34 2 12 2604,8 149 17,5
4 Gmina Zakrzewo Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. 29 Stycznia 29 , Zakrzewo 671,4 77,6 10 30 789,0 224 3,5
5 Gmina Złotów Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy ul. Szkolna 2 0 174,8 2 276 452,8 180 2,5
6 Gmina  Łobżenica Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysięclecia Stefana Kar. Wyszyńskiego /// Fanianowo, Łobżenica 181,9 12,4 0 22 216,3 116 1,9
7 Miasto Złotów Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Samorządowych nr. 1 /// ul. Królowej Jadwigi 54 , Złotów 388,5 105,6 3,25 19 516,35 316 1,6
8 Gmina  Łobżenica Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy 148 89,2 3,75 17 257,95 382 0,7
Miejsce w kat. Szkół Gimnazjalnych GMINA KATEGORIA Nazwa placówki Makulatura [kg] Baterie  [kg] Telefony [szt] Tonery do drukarek [szt] SUMA PUNKTÓW / PKT Liczba uczniów w placówce Liczba punktów w przeliczeniu na ilość uczniów w placówce
1 Gmina Lipka Szkoła Gimnazjalna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipce 865,8 340,4 2,75 65 1273,95 125 10,2
2 Gmina  Łobżenica Szkoła Gimnazjalna Gimnazjum Publiczna im. Jana Pawła II w Łobżenicy 293,4 177,4 4 4 478,8 308 1,6
3 Gmina Zakrzewo Szkoła Gimnazjalna Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Zakrzewie 176,6 16,4 10 4 207 153 1,4
5 Miasto Złotów Szkoła Gimnazjalna Gimnazjum im. Św. Wojciecha // ul. Moniuszki 18, Złotów 60 0 0 0 60 56 1,1
4 Miasto Złotów Szkoła Gimnazjalna Gimnazjum nr. 2 w Złotowie im. Ludzi Spod znaku Rodła /// ul. 8-go Marca 16, Złotów 115,8 10 5,25 16 147,05 166 0,9
Miejsce w kat. Szkół Ponadgimnazjalnych GMINA KATEGORIA Nazwa placówki Makulatura [kg] Baterie  [kg] Telefony [szt] Tonery do drukarek [szt] SUMA PUNKTÓW / PKT Ilość uczniów w placówce Liczba punktów w przeliczeniu na ilość uczniów
1 Miasto Złotów Szkoła Ponadgimnazjalna Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II /// Plac Wolności 1/2, Złotów 3180,5 293 21,25 297 3791,75 472 8,0

2 Miasto Złotów Szkoła Ponadgimnazjalna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawniczego w Złotowie  // Norwida 10, Złotów 1729,4 245,6 10,5 115 2100,5 522 4,0
3 Miasto Złotów Szkoła Ponadgimnazjalna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawniczego w Złotowie  //8-go Marca 5, Złotów 488,5 14,4 0,75 25 528,65 152 3,5
4 Gmina  Łobżenica Szkoła Ponadgimnazjalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy /// ul. Złotowie 15, Łobżenica 56 127,2 6,25 16 205,45 11
Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.