Poniższe harmonogramy odbioru dotyczą nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych. Hamonogramy odbioru dla nieruchomości niezamieszkanych ustalane są indywidualnie - prosimy o kontakt z Biurem Związku.

Gmina Miasto Złotów

Herb Gminy Złotów

Gmina Złotów (północ)

Herb Gminy Złotów

Gmina Złotów (południe)

Herb Gminy Łobżenica

Miasto i Gmina Łobżenica (Miasto)

Herb Gminy Łobżenica

Miasto i Gmina Łobżenica (Gmina)

Herb Gminy Zakrzewo

Gmina Zakrzewo

Herb Gminy Tarnówka

Gmina Tarnówka

Herb Gminy Oknonek

Gmina Lipka

Herb Gminy Oknonek

Miasto i Gmina Okonek