Biuro Związku Gmin Krajny
ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów, tel: 67 353 39 41

Kategorie

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 19 lipca 2019 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  która weszła w życie 6 września 2019 roku właściciele nieruchomości zamieszkanych jak i niezamieszkanych mają obowiązek segregowania odpadów komunalnych.


W związku z powyższym samorządy, w tym związki międzygminne  zobowiązane są dostosować swoje akty prawa miejscowego do zapisów ustawy (ostateczny termin do 5 września 2020 roku).


W obecnym stanie właściciele nieruchomości mogą decydować w jaki sposób będą zbierać odpady, tj. segregować czy też nie.

Z wejściem nowych przepisów właściciele, którzy mają zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę odpadów, muszą złożyć nową deklarację, w której należy określić selektywny sposób zbierania śmieci. Nie będzie możliwości zadeklarowania zbiórki nieselektywnej.


Zgodnie z art. 6k. ust. 3 w/w ustawy

Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwu do czterokrotności stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b.


Należy interpretować podwyższona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako karę, która będzie naliczona decyzją organu.


Art. 6ka. 1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w naszym przypadku Zarząd Związku) oraz właściciela nieruchomości.


2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, (w naszym przypadku Zarząd Związku) na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, (w naszym przypadku Zarząd Związku) określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k uchwała rady gminy w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ust. 3.


Biuro Związku Gmin Krajny rozpoczęło prace nad dostosowaniem aktów prawa miejscowego do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Decyzja jaki kształt przybiorą uchwały leży w kompetencjach Zgromadzenia Związku Gmin Krajny, organu stanowiącego i kontrolnego, składającego się z 19 przedstawicieli Gmin Członkowskich.


O wszelkich zmianach i ustaleniach będziemy Państwa na bieżąco informowali.


Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.