WITAMY

Związek Gmin Krajny został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą ZWIĄZEK GMIN KRAJNY z siedzibą w Złotowie.
Związek został wpisany w dniu 07.05.1991 roku pod nr.9 do Rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez Prezesa Rady Ministrów.
Celem działania Związku Gmin Krajny jest między innymi wspólne planowanie i wykonywanie zadań przede wszystkim w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestniczących w Związku.
  • Gmina Miasto Złotów Gmina Miasto Złotów
  • Gmina Lipka Gmina Lipka
  • Gmina Zakrzewo Gmina Zakrzewo
  • Gmina Tarnówka Gmina Tarnówka
  • Gmina Złotów Gmina Złotów
  • Miasto i Gmina Łobżenica Miasto i Gmina Łobżenica
  • Miasto i Gmina Okonek Miasto i Gmina Okonek