Komunikat! Dzień wolny od pracy 24.12.2021 r.

Komunikat! Dzień wolny od pracy 24.12.2021 r.

Zarządzenie Przewodniczącego Zarządu Nr 7/2021 z 01.12.2021-wigilia dniem wolnym za 25.12.2021

Zapraszamy do obejrzenia filmów z cyklu „Recykling na okrągło”

Zapraszamy do obejrzenia filmów z cyklu „Recykling na okrągło”

Związek Gmin Krajny w Złotowie dzięki finansowemu wsparciu w postaci dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje przedsięwzięcie  pn.: „Edukacja mieszkańców z terenu Związku Gmin Krajny poprzez filmy edukacyjne z cyklu „Recykling na okrągło” w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, odpadów niebezpiecznych i ochrony powietrza”.


W ramach przedsięwzięcia powstały 4 filmy edukacyjne.

Zapraszamy do ich obejrzenia.

 

czytaj więcej
Napisali o Nas...

Napisali o Nas...

Związek Gmin Krajny w Złotowie laureatem konkursu "Puchar Recyklingu 2020" r.
Artykuł

Uwaga mieszkańcy miasta Złotowa!

Uwaga mieszkańcy miasta Złotowa!

W imieniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie Sp. z o. o. uprzejmie informujemy, iż dnia 22.11.2021 r. Operator MZUK Sp. z o. o. będzie zbierał odpady niesegregowane (zmieszane) w Mieście Złotów pojazdem wypożyczonym z firmy TiP ToP.
Podmiotem zbierającym jest MZUK Sp. z o.o. w Złotowie.

Uwaga mieszkańcy miasta Złotowa!

Uwaga mieszkańcy miasta Złotowa!

W imieniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie Sp. z o. o. uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 19.11.2021 r. Operator MZUK Sp. z o. o. będzie zbierał papier i tw. sztuczne w Mieście Złotów w zabudowie wielorodzinnej pojazdem wypożyczonym z firmy Sanikont-bis.
Podmiotem zbierającym jest MZUK Sp. z o.o. w Złotowie.

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Poznaniu

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Poznaniu

W dniu 9 listopada 2021 roku Związek Gmin Krajny w Złotowie podpisał umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Edukacja mieszkańców z terenu Związku Gmin Krajny poprzez filmy edukacyjne z cyklu „Recykling na okrągło” w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, odpadów niebezpiecznych i ochrony powietrza”.
W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane i wyemitowane w telewizji lokalnej 4 filmy edukacyjne obejmujące tematykę z zakresu gospodarki odpadami, obiegu zamkniętego i recyklingu tworzyw sztucznych, papieru oraz szkła.