UWAGA!!!


Zarząd Związku Gmin Krajny w Złotowie uprzejmie informuje, że w poszczególnych gminach naszego Związku wyznaczone zostały następujące miejsca Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Gmina Lipka

Gmina Lipka

Miasto i Gmina Łobżenica

Miasto i Gmina Łobżenica

Gmina Tarnówka

Gmina Tarnówka

Gmina Zakrzewo

Gmina Zakrzewo

Gmina Złotów

Gmina Złotów

Miasto Złotów

Miasto Złotów

Do wyszczególnionych w załącznikach miejsc tylko w wyznaczone dni (przynajmniej 2 razy do roku) należy dostarczać takie odpady jak m.in. metale i opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci.

ŻYCZYMY MĄDREGO ŚMIECENIA !