Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rok 2023

 • Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2023 zrealizował przedsięwzięcie o nazwie: „Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej poprzez akcję „Sadzonki do rozdania za eko działania” organizowanej podczas gminnych imprez kulturalno-ekologicznych na terenie Związku Gmin Krajny". Przedsięwzięcie o nazwie: „Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej poprzez akcję „Sadzonki do rozdania za eko działania” organizowanej podczas gminnych imprez kulturalno-ekologicznych na terenie Związku Gmin Krajny dofinansowano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 14 212,80 zł”.

W ramach projektu dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Poznaniu zostały zakupione nagrody rzeczowe w postaci sadzonek ziół i wrzosów. Sadzonkami roślin nagradzani byli mieszkańcy terenu Związku Gmin Krajny biorący udział w akcji „Sadzonki do rozdania za eko działania”. Akcja ta miała na celu popularyzację wśród mieszkańców poprawnych zasad postępowania z odpadami, zwłaszcza z niebezpiecznymi.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Rok 2022

 • Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uchwałą z dnia 30 czerwca 2022 roku przyznał pomoc finansową ze środków WOŚiGW w formie dotacji do kwoty 35 280,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wspomaganie edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny poprzez komiksy oraz zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośredniej edukacji"

W ramach projektu dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Poznaniu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne takie jak np.: wielkoformatowe puzzle, wielkoformatowa gra planszowa, mobilne tablice edukacyjne, edukacyjna podłoga interaktywno-multimedialna. Powstaną również komiksy wzbogacające i utrwalające wiedzę z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wśród mieszkańców gmin członkowskich Związku.

Celem pomocy dydaktycznych będzie edukowanie poprzez zabawę. Będą stanowiły urozmaicenie podczas warsztatów przeprowadzanych w przedszkolach i szkołach oraz innych wydarzeniach organizowanych na terenie funkcjonowania Związku Gmin Krajny.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/

 • Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Uchwała z dnia 24 kwietnia 2022 roku przyznał pomoc finansową ze środków WOŚiGW w formie dotacji do kwoty 30 780,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.:” Upowszechnianie wiedzy ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wśród mieszkańców Związku Gmin Krany poprzez imprezy i warsztaty edukacyjne".

W ramach projektu dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Poznaniu zostaną zakupione gadżety ekologiczne, które będą miały charakter dydaktyczny jak np.: torby wielokrotnego użytku, ekologiczne bambusowe słomki do napojów, worki na warzywa i owoce czy plecaki ekologiczne. Gadżety ekologiczne rozdawane będą nieodpłatnie mieszkańcom Związku Gmin Krajny jako podsumowanie warsztatów oraz na imprezach. Gadżety te mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na nadmiar odpadów jaki wytwarzamy oraz zachęcenie ich do używania produktów ekologicznych, wielokrotnego zastosowania.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Rok 2021

W dniu 9 listopada 2021 roku Związek Gmin Krajny w Złotowie podpisał umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Edukacja mieszkańców z terenu Związku Gmin Krajny poprzez filmy edukacyjne z cyklu „Recykling na okrągło” w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, odpadów niebezpiecznych i ochrony powietrza”.
W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane i wyemitowane w telewizji lokalnej 4 filmy edukacyjne obejmujące tematykę z zakresu gospodarki odpadami, obiegu zamkniętego i recyklingu tworzyw sztucznych, papieru oraz szkła.

Rok 2019

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2019 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: „Podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Krajny poprzez realizację konkursu ekologicznego”

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono:

 • konkurs: "Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy - nie wyrzucamy"

Rok 2018

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2018 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: "Edukacja mieszkańców Związku Gmin Krajny poprzez opracowanie i druk broszury o tematyce ekologicznej oraz konkursy i imprezę upowszechniającą wiedzę ekologiczną i przyrodniczą"
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono:

 • konkursy: "Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy - nie wyrzucamy", "Konkurs na hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów",
 • przeprowadzono akcję "Drzewko za surowce" oraz "Ekologiczne koło fortuny",
 • opracowano broszurę edukacyjno-informacyją.

Rok 2017

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2017 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: "Edukacja mieszkańców północnej wielkopolski w zakresie gospodarki odpadami odpadami poprzez konkursy oraz cykl imprez Ekolandia - mobilnie"
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono:

 • konkursy: "Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy - nie wyrzucamy", "Kalendarz ekologa" na 2018 rok
 • zorganizowano sześć imprez z cyklu "Ekolandia - mobilnie".

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2017 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: "Monitoring terenu Gmin przynależnych do Związku Gmin Krajny w Złotowie w celu ograniczenia, likwidacji oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska wynikających z "dzikich" wysypisk śmieci".


Rok 2016

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2016 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: "Cykl eukacyjny dla mieszkańców Gmin należących do Związku Gmin Krajny w Złotowie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi"
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono:

 • konkursy: "Kwiatek dla Matki Ziemi", "Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe oraz tonery do drukarek. Zbieramy - nie wyrzucamy", "Tropem dzikich wysypisk śmieci",
 • warsztaty "Segreguję bo lubię",
 • zorganizowano festyn ekologiczny Ekolandia.

Rok 2015

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2015 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: "Kampania edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie gospodarki odpadami"
W ramach przedsięwzięcia powstał:

 • Elementarz pt. "Ekunia i Sortuś uczą dzieci jak segregować śmieci" dla dzieci w wieku od 5-7 lat oraz od 8-9 lat.