Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rok 2021

W dniu 9 listopada 2021 roku Związek Gmin Krajny w Złotowie podpisał umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Edukacja mieszkańców z terenu Związku Gmin Krajny poprzez filmy edukacyjne z cyklu „Recykling na okrągło” w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, odpadów niebezpiecznych i ochrony powietrza”.
W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane i wyemitowane w telewizji lokalnej 4 filmy edukacyjne obejmujące tematykę z zakresu gospodarki odpadami, obiegu zamkniętego i recyklingu tworzyw sztucznych, papieru oraz szkła.

 

Rok 2019

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2019 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: „Podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Krajny poprzez realizację konkursu ekologicznego”

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono:

  • konkurs: "Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy - nie wyrzucamy"

Rok 2018

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2018 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: "Edukacja mieszkańców Związku Gmin Krajny poprzez opracowanie i druk broszury o tematyce ekologicznej oraz konkursy i imprezę upowszechniającą wiedzę ekologiczną i przyrodniczą"
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono:

  • konkursy: "Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy - nie wyrzucamy", "Konkurs na hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów",
  • przeprowadzono akcję "Drzewko za surowce" oraz "Ekologiczne koło fortuny",
  • opracowano broszurę edukacyjno-informacyją.

Rok 2017

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2017 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: "Edukacja mieszkańców północnej wielkopolski w zakresie gospodarki odpadami odpadami poprzez konkursy oraz cykl imprez Ekolandia - mobilnie"
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono:

  • konkursy: "Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy - nie wyrzucamy", "Kalendarz ekologa" na 2018 rok
  • zorganizowano sześć imprez z cyklu "Ekolandia - mobilnie".

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2017 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: "Monitoring terenu Gmin przynależnych do Związku Gmin Krajny w Złotowie w celu ograniczenia, likwidacji oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska wynikających z "dzikich" wysypisk śmieci".


Rok 2016

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2016 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: "Cykl eukacyjny dla mieszkańców Gmin należących do Związku Gmin Krajny w Złotowie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi"
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono:

  • konkursy: "Kwiatek dla Matki Ziemi", "Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe oraz tonery do drukarek. Zbieramy - nie wyrzucamy", "Tropem dzikich wysypisk śmieci",
  • warsztaty "Segreguję bo lubię",
  • zorganizowano festyn ekologiczny Ekolandia.

Rok 2015

Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2015 otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie  pn.: "Kampania edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie gospodarki odpadami"
W ramach przedsięwzięcia powstał:

  • Elementarz pt. "Ekunia i Sortuś uczą dzieci jak segregować śmieci" dla dzieci w wieku od 5-7 lat oraz od 8-9 lat.