Związek Gmin Krajny w Złotowie laureatem konkursu "Puchar Recyklingu 2020" r. 

Związek Gmin Krajny w Złotowie w dniu 12 października 2021 r. podczas gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON został doceniony za zaangażowanie w zakresie gospodarki odpadami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W ramach Konkursu Puchar Recyklingu WFOŚiGW przyznał nagrodę rzeczową w postaci pakietów materiałów, składających się ze „Słownika poprawnej segregacji” oraz gier edukacyjnych „Segregator”.

 Dyplom

 

 
Konkurs - Puchar Recyklingu - prezentacja (PDF, 12 MB)