Członkowie oraz Przedstawiciele Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w kadencji 2018-2023


1. Gmina Lipka

 • Przemysław Kurdzieko
 • Ryszard Pacholik


2. Miasto i Gmina Łobżenica

 • Antoni Kapeja
 • Piotr Łosoś


3. Miasto i Gmina Okonek

 • Andrzej Jasiłek
 • Sebastian Korzeniowski


4. Gmina Miasto Złotów

 • Agnieszka Jęsiek-Barabasz
 • Janusz Justyna
 • Grzegorz Kolera
 • Adam Pulit
 • Stanisław Wełniak
 • Stanisław Wojtuń


5. Gmina Tarnówka

 • Jacek Mościcki
 • Marcin Nowosielski
 • Jan Zając


6. Gmina Zakrzewo

 • Marek Buława
 • Krzysztof Doroszuk
 

7. Gmina Złotów

 • Bartłomiej Batko
 • Tadeusz Brzeziński
 • Sławomir Czyżyk
 • Piotr Lach