Komunikat!

Komunikat!

Uwaga Mieszkańcy ul. Mokrej i Kościelnej w Złotowie,
ze względu na przebudowę sieci kanalizacyjnej i zamknięcie ulic w dniu 25-10-2021 nie odbył się planowany odbiór odpadów segregowanych.
W porozumieniu z Kierownikiem Budowy ustalono dodatkowy termin wywozu na dzień 26-10-2021. Bardzo prosimy o wystawienie pojemników.
Z posiadanych na ten moment informacji wynika, że kolejne odbiory powinny odbyć się bez zakłóceń - najbliższy dotyczy odpadów zmieszanych i wypada na dzień 28-10-2021.
Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat!

Komunikat!

Szanowni Mieszkańcy!
W imieniu Operatora tj. Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie Sp. z o. o. uprzejmie informujemy, iż w dniach 26-28 października 2021 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ratajach (gmina Łobżenica) z przyczyn organizacyjnych będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga mieszkańcy miasta Złotowa!

Uwaga mieszkańcy miasta Złotowa!

W imieniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie Sp. z o. o. uprzejmie informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 22.10.2021 r. Operator MZUK Sp. z o. o. będzie zbierał papier i tw. sztuczne w Mieście Złotów dodatkowo pojazdem wypożyczonym z firmy Tip Top oraz odpady niesegregowane (zmieszane) pojazdem firmy Sanikont-bis.
Podmiotem zbierającym jest MZUK Sp. z o.o. w Złotowie.

Uwaga mieszkańcy miasta Złotowa!

Uwaga mieszkańcy miasta Złotowa!

W imieniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie Sp. z o. o. uprzejmie informujemy,iż w dniu dzisiejszym tj. 19.10.2021 r. Operator MZUK Sp. z o o. będzie zbierał papier i tworzywa sztuczne w Mieście Złotów dodatkowo pojazdem wypożyczonym z firmy Tip Top.
Podmiotem zbierającym jest MZUK Sp. z o.o. w Złotowie.

Komunikat!

Komunikat!

Szanowni Mieszkańcy!
W imieniu Operatora tj. Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie Sp. z o. o. uprzejmie informujemy, iż w dniach 16-20 października 2021 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ratajach (gmina Łobżenica) z przyczyn organizacyjnych będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Puchar Recyklingu 2020

Puchar Recyklingu 2020

Związek Gmin Krajny w Złotowie laureatem konkursu "Puchar Recyklingu 2020" r.
Związek Gmin Krajny w Złotowie w dniu 12 października 2021 r. podczas gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON został doceniony za zaangażowanie w zakresie gospodarki odpadami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W ramach Konkursu Puchar Recyklingu WFOŚiGW przyznał nagrodę rzeczową w postaci pakietów materiałów, składających się ze „Słownika poprawnej segregacji” oraz gier edukacyjnych „Segregator”.

Więcej informacji o konkursie na www.pucharrecyklingu.pl