Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz.2010 z późn. zm.) art 12a ust. 4 analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust.1 sporządza sie w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

Rok 2023
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok. (PDF, 1MB)
Rok 2022
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok. (PDF, 2MB)
Rok 2021
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok. (PDF, 1MB)
Rok 2020
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok. (PDF, 1MB)
Rok 2019
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok. (PDF, 10MB)
Rok 2018
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok. (PDF, 10MB)
Rok 2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok. (PDF, 9MB)
 
Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2017 roku - Miejski Zakład Usług Komunalnych. (PDF, 2MB)
 
Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2017 roku - Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu. (PDF, 1MB)
 
Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2017 roku - Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu. (PDF, 1MB)
 
Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2017 roku - Altvater Piła Sp. z o. o. (PDF, 2MB)
Rok 2016
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok. (PDF, 9MB)
Rok 2015
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015rok. (PDF, 4MB)
 
Korekta sprawozdania wójta, burmistrza lub przezydenta miastaz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok (PDF, 2MB)
Rok 2014
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok. (PDF, 4MB)