Kadencja Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie 2018-2024

Link do nagrań oraz transmisji na żywo w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/@zwiazekgminkrajnywzotowie8382/streams

 

 

1.
Wyniki głosowań z posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Krajny