Kadencja Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie 2018-2023

Link do nagrań oraz transmisji na żywo w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=laRhUe2-8jY&list=PLTUiIcQehIwTIUycQ8GHKYwWIlPnwUsFN

 

 

1.
Wyniki głosowań z posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Krajny