Szanowni Państwo,
w dniach 30 września – 1 października 2021 roku w Złotowie odbyła się konferencja zamknięta pn. „Rosnąca rola związków międzygminnych w kształtowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle dokonujących się zmian regulacji prawnych”.
Organizatorem wydarzenia był Związek Gmin Krajny w Złotowie.
Konferencja uzyskała pozytywną opinię Ministra Środowiska oraz dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W trakcie dwudniowych obrad przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami. Konferencja dedykowana była związkom międzygminnym oraz gminom zainteresowanym możliwością podjęcia współpracy w tworzeniu lokalnych systemów gospodarki odpadami.

Przypomnijmy, że konferencja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uczestnicy konferencji:

Związek Gmin Krajny w Złotowie
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim
Celowy Związek Gmin "Eko-Logiczni"
Związek Gmin Dolnej Odry
Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"
Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
Związek Celowy Gmin MG-6
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
Związek Międzygminny "EKO PRZYSZŁOŚĆ"
Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Związek Gmin Wierzyca
Związek Międzygminny Ślęza-Oława
Związek Międzygminny "Czysty Region"
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Celowy Związek Gmin SGO5
Związek Międzygminny "Obra"
Gmina Ostrzeszów
Gmina Wieleń

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i owocną współpracę podczas paneli konferencyjnych.