Od 07.06.2024 r.:

 • Anna Karpowicz-Zabel - Przewodniczący Zarządu
 • Piotr Lach - Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Wójt Gminy Złotów

Członkowie Zarządu:

 • Marek Buława - Wójt Gminy Zakrzewo
 • Sebastian Korzeniowski - Burmistrz Okonka
 • Jakub Pieniążkowski - Burmistrz Miasta Złotowa

Do 07.06.2024 r.:

 • Anna Karpowicz-Zabel - Przewodniczący Zarządu
 • Adam Pulit - Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Burmistrz Miasta Złotowa

Członkowie Zarządu:

 • Marek Buława - Wójt Gminy Zakrzewo
 • Piotr Lach  - Wójt Gminy Złotów
 • Piotr Łosoś - Burmistrz Łobżenicy

Do 23.09.2023 r.:

 • Andrzej Ruta - Przewodniczący Zarządu
 • Adam Pulit - Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Burmistrz Miasta Złotowa

Członkowie Zarządu:

 • Marek Buława - Wójt Gminy Zakrzewo
 • Piotr Lach  - Wójt Gminy Złotów
 • Piotr Łosoś - Burmistrz Łobżenicy

Do 09.02.2021 r.:

 • Adam Pulit - Przewodniczący Zarządu - Burmistrz Miasta Złotowa
 • Piotr Lach - Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Wójt Gminy Złotów

Członkowie Zarządu:

 • Marek Buława - Wójt Gminy Zakrzewo
 • Przemysław Kurdzieko - Wójt Gminy Lipka
 • Piotr Łosoś - Burmistrz Łobżenicy

 

1.
Schemat organizacyjny Biura Związku Gmin Krajny w Złotowie