Od 09.02.2021 r.:

  • Andrzej Ruta - Przewodniczący Zarządu
  • Adam Pulit - Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Burmistrz Miasta Złotowa

Członkowie Zarządu:

  • Marek Buława - Wójt Gminy Zakrzewo
  • Piotr Lach  - Wójt Gminy Złotów
  • Piotr Łosoś - Burmistrz Łobżenicy

Do 09.02.2021 r.:

  • Adam Pulit - Przewodniczący Zarządu - Burmistrz Miasta Złotowa
  • Piotr Lach - Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Wójt Gminy Złotów

Członkowie Zarządu:

  • Marek Buława - Wójt Gminy Zakrzewo
  • Przemysław Kurdzieko - Wójt Gminy Lipka
  • Piotr Łosoś - Burmistrz Łobżenicy

 

1.
Schemat organizacyjny Biura Związku Gmin Krajny w Złotowie