Przewodniczący Zgromadzenia

 • Stanisław Wojtuń – Przedstawiciel Gminy Miasto Złotów

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

 • Antoni Kapeja – Przedstawiciel Gminy i Miasta Łobżenica

Komisja Rewizyjna:

 • Jacek Mościcki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wójt Gminy Tarnówka
 • Ryszard Pacholik - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przedstawiciel Gminy Lipka
 • Marcin Nowosielski - Członek Komisji Rewizyjnej, Przedstawiciel Gminy Tarnówka

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

 • Doroszuk Krzysztof - Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Przedstawiciel Gminy Zakrzewo
 • Batko Bartłomiej - Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Przedstawiciel Gminy Złotów
 • Zając Jan - Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Przedstawiciel Gminy Tarnówka

Członkowie Zgromadzenia:

 • Brzeziński Tadeusz- Członek Zgromadzenia, Przedstawiciel Gminy Złotów
 • Buława Marek - Członek Zgromadzenia, Wójt Gminy Zakrzewo
 • Czyżyk Sławomir - Członek Zgromadzenia, Przedstawiciel Gminy Złotów
 • Jasiłek Andrzej - Członek Zgromadzenia, Burmistrz Okonka
 • Jęsiek-Barabasz Agnieszka - członek Zgromadzenia - Gmina Miasto Złotów
 • Kolera Grzegorz - Członek Zgromadzenia, Przedstawiciel Gminy Miasto Złotów
 • Korzeniowski Sebastian - Członek Zgromadzenia, Przedstawiciel Miasta i Gminy Okonek
 • Kurdzieko Przemysław – Członek Zgromadzenia, Wójt Gminy Lipka
 • Lach Piotr – Członek Zgromadzenia, Wójt Gminy Złotów
 • Łosoś Piotr – Członek Zgromadzenia, Burmistrz Łobżenicy
 • Justyna Janusz - Członek Zgromadzenia, Przedstawiciel Gminy Miasto Złotów
 • Pulit Adam – Członek Zgromadzenia, Burmistrz Miasta Złotowa
 • Wełniak Stanisław – Członek Zgromadzenia, Przedstawiciel Gminy Miasto Złotów