Przewodniczący Zgromadzenia

 • Stanisław Wojtuń – Przedstawiciel Gminy Miasto Złotów

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

 • Krzysztof Doroszuk – Przedstawiciel Gminy Zakrzewo

Komisja Rewizyjna:

 • Jacek Mościcki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wójt Gminy Tarnówka
 • Ryszard Pacholik - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przedstawiciel Gminy Lipka
 • Janusz Mliczak - Członek Komisji Rewizyjnej, Przedstawiciel Gminy i Miasta Okonek

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

 • Edward Starszak - Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Przedstawiciel  Gminy i Miasta Łobżenica
 • Batko Bartłomiej - Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Przedstawiciel Gminy Złotów
 • Łukasz Zgarda - Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Przedstawiciel Gminy Miasto Złotów

Członkowie Zgromadzenia:

 • Biskupiak Robert – Członek Zgromadzenia, Burmistrz Łobżenicy
 • Brzeziński Tadeusz- Członek Zgromadzenia, Przedstawiciel Gminy Złotów
 • Buława Marek - Członek Zgromadzenia, Wójt Gminy Zakrzewo
 • Klaczyński Radomir – Przedstawiciel Gminy Miasto Złotów
 • Korzeniowski Sebastian - Członek Zgromadzenia, Przedstawiciel Miasta i Gminy Okonek
 • Kurdzieko Przemysław – Członek Zgromadzenia, Wójt Gminy Lipka
 • Lach Piotr – Członek Zgromadzenia, Wójt Gminy Złotów
 • Nowosielski Marcin - Członek Zgromadzenia, Przedstawiciel Gminy Tarnówka
 • Opłatek Adriana - Członek Zgromadzenia, Przedstawiciel Gminy Złotów
 • Pieniążkowski Jakub – Członek Zgromadzenia, Burmistrz Miasta Złotowa
 • Śliga Marta - Członek Zgromadzenia, Przedstawiciel Gminy Miasto Złotów
 • Wrzalik Karol - członek Zgromadzenia - Gmina Miasto Złotów
 • Zajac Jan - członek Zgromadzenia - Gmina Tarnówka