Osiągnięte poziomy recyklingu i odzysku

Osiągnięte poziomy za 2023 rok

 1. osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł 36,02%

 2. osiągnięty  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 100%

 3. osiągnięty poziom składowania 21,3%

Osiągnięte poziomy za 2022 rok

 1. osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł 35,07 %

 2. osiągnięty  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 100%

 3. osiągnięty poziom składowania 15,22%

Osiągnięty poziom za 2021 rok

 1. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021 r. wyniósł 34,55 %

 2. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 100%

 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 86,19 %

Osiągnięte poziomy za 2020 rok

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 100 %

 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło- 18,26 %

 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 114,66 % 

Osiągnięte poziomy za 2019 rok

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło- 17,42 %

 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 116,31 %

Osiągnięte poziomy za 2018 rok

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0%

 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 16,66 %

 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 50,9 %

Osiągnięte poziomy za 2017 rok

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0 %

 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 20,1 %

 3.  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100%

Osiągnięte poziomy za 2016 rok

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0 %

 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 25,7 %

 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %

Osiągnięte poziomy za 2015 rok

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 49,4 %

 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 16,1 %

 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %

Osiągnięte poziomy za 2014 rok

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 48,9 %

 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 15,8 % 

 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % 

Osiągnięte poziomy za 2013 rok

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 59,85 %

 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 18,2 %

 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %

SZCZEGÓŁOWE INFORMCJE NA TEMAT OSIAGNIĘTYCH POZIOMÓW PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU DOSTĘPNE SĄ W ANALIZACH STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z POSZCZEGÓLNYCH LAT.