Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2024 r poz. 399) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy/związku międzygminnego są położone gospodarstwa rolne. W związku z powyższym ZGK zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

Nazwa podmiotu
Adres prowadzonej działalności
Rodzaj zbieranych odpadów
Nr telefonu
Eurowartex
sp. z o. o
ul. Mostowa 5, 64-600 Oborniki
folia, sznurek
61 646 22 55
Firma Handlowo-Usługowa „BORYS”
Komorniki 27, 63-004 Kleszczewo
folia, sznurek, opony
666 139 927
Pogotowie Odpadowe Sp. z o.o.
Bolechowo Osiedle,
ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska
folia
533 348 633
AgroOPC
Izdby 5, 88-300 Mogilno
folia, sznurek
601 236 867
Grupa RECYKL S.A.
ul. Letnia 3, 63-100 Śrem
opony
61 281 06 11
Jopek Recykling
Fabianów,
ul. Przemysłowa 12,
63-330 Dobrzyca
folia, sznurek, opony
667 429 619
Drexit Paweł Drozdowski
ul. 3 Maja 54a, 64-330 Opalenica
folia
502 460 650
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne
Przemysław Olejnik
Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec
folia, sznurek, opony
601 240 630
Kor-Mar
Skup Sprzedaż Transport Wiesław Nagły
ul. Kasztanowa 9a
63-040 Boguszyn
folia, sznurek
608 143 786
BeMarS Przedsiębiorstwo Recyklingowe Marek
Siciński
sp. z o.o
Kiełczynek 31, 63 - 130 Książ Wielkopolski
folia, sznurek, opony
61 28 222 95
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe
„Alex”
sp. z o.o.
Dębno Polskie ,
ul. Rawicka 1, 63-900 Rawicz
folia, sznurek
65 545 45 35
PreZero Service Zachód Sp. z o.o.
Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020
Czempiń
folia, sznurek
693 000 568