Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Krajny w Złotowie :

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny zostali wyłonieni następujący wykonawcy:

  • Cz. I zamówienia (dot. Gminy Miasto Złotów)– Novago Złotów Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów

  • Cz. II zamówienia (dot. Gmin: Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów) – Altvater Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła.