2024
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2023
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2022
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2021
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2020
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2019
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2018
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2017
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2016
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2015
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia