2021
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2020
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2019
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2018
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2017
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2016
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia
2015
Zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia