Na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny w roku 2016 w ramach „Cyklu edukacyjnego dla mieszkańców Gmin należących do Związku Gmin Krajny w Złotowie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”, który mógł być zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeprowadzono 103 godziny warsztatów, w których wzięło udział 1278 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny. Warsztaty te odbywały się:

  • na salach wiejskich,
  • przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
  • szkołach podstawowych.
Miejsce warsztatów Liczba dzieci Ilość grup/klas
Świetlica wiejska w Piecewie 23 1
Przedszkole nr 4 w Złotowie ul. Królowej Jadwigi 54 102 4
Przedszkole Publiczne im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie ul. ks. dr B. Domańskiego 13 100 4
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Tarnówce ul. Zwycięstwa 27 112 4
Świetlica wiejska w Starej Wiśniewce 26 1
Przedszkole nr 3  w Złotowie Pl. Wolności 12 120 5
Przedszkole nr 1 w Złotowie ul. Grochowskiego 14 190 8
Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny przy Zespół Szkół nr 1 w Radawnicy 174 6
Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Śmiardowie Złotowskim 35 2
Świetlica Wiejska w Czyżkowie 20 1
Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Dźwiersznie Małym 104 6
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Łąkiem 91 5
Przedszkole nr 2 w Złotowie ul. 8 Marca 18 150 6
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Górznej 31 2
Razem 1278 55

 

Warsztaty obejmowały tematykę z zakresu segregacji odpadów komunalnych, dzikich wysypisk śmieci, recyklingu i poprawnych zachawań społecznych i proekologicznych. W czasie warsztatów poruszany był problem jaki stanowią odpady niebezpieczne m. in.: baterie, leki. Poruszane było zagadnienie objętości odpadów, co zrobić aby jak największa ich ilość zmieściła się do pojemników (zgniatanie butelek plastikowych i puszek).