Okładka komiksu

1. Komiks edukacyjny ZGK  

Publikacja zrealizowana w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wspomaganie edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny poprzez komiksy oraz zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośredniej edukacji" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.