System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie Związku Gmin Krajny dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych.

Dlatego informujemy, że papę odpadową należy przekazywać we własnym zakresie podmiotom, które przyjmują tego rodzaju odpady.

Są to przykładowe firmy:

P.W. ROBAC Krzysztof Boniecki  
ul. Błękitna 6
85-370 Bydgoszcz
tel. (52) 564 05 25

EKOGOM SPÓŁKA Z O.O.
Rakoniewicka 38
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: 61441 57 93
kom.: 608 478 806
http://www.ekogom.pl