Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stawnicy k/Złotowa,

  • Instalacja MBP w m. Kłoda, gm. Szydłowo ALTVATER Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4, 64-920 Piła,

  • Novago Złotów Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów,

  • ATF Sp. z o.o. Sp.k - Zakład Zagospodarowania Odpadów, Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec,

  • GWDA Sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,

  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice.