Na terenie Związku Gmin Krajny w Złotowie  Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowane są w następujących miejscach:

  •     GMINA MIASTO ZŁOTÓW

 

Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o.
ul. Szpitalna 38
77 - 400 Złotów

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek - piątek:   07.00 - 15.00
sobota:                             10.00 - 14.00
niedziela:                           nieczynne

Punkt ten poza normalnymi godzinami otwarcia będzie dostępny dla Państwa w każdą środę w godzinach 15:00 -19:00.                        Przyjęcie odpadów w tych godzinach przez pracownika MZUK Sp. z o.o. będzie możliwe tylko po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu – kontakt w tej sprawie możliwy wyłącznie we wtorki w godz. 8:00-14:00 pod nr tel. 668-401-876 (MZUK Sp. z o. o. Dział Gospodarki Odpadami).

  • GMINA LIPKA


Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o. o.
ul. Spokojna 1
77-420 Lipka

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek - piątek:  07.00 - 15.00
sobota:                            10.00 - 14.00 (I i III sob. w miesiącu)

  • GMINA TARNÓWKA

teren przy oczyszczalni ścieków

77-416 Tarnówka

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek - piątek: 10.00-17.00
sobota:                           9.00-14.00 ( I i III sob. w miesiącu)

  • GMINA ZAKRZEWO

teren przy oczyszczalni ścieków

ul. Wybudowanie
77-424 Zakrzewo

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek - piątek: 09.00-16.00
sobota:                           10.00-14.00 ( I i III sob. w miesiącu)

  • RATAJE

gmina Łobżenica
89-310 Łobżenica

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek - piątek: 10.00-17.00
sobota:                           10.00-14.00 ( I i III sob. w miesiącu)

3.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Zakrzewo (PDF, 0.2MB)
3.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Zakrzewo (PDF, 0.2MB)
3.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Zakrzewo (PDF, 0.2MB)
4.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Łobżenica (PDF, 0.2MB)
1.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - informacje o monitoringu (PDF, 0.2MB)