Na terenie Związku Gmin Krajny w Złotowie  Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowane są w następujących miejscach:

GMINA MIASTO ZŁOTÓW

NOVAGO Złotów Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 38
77 - 400 Złotów

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek - piątek:   07.00 - 15.00
sobota:                             10.00 - 14.00*
niedziela:                           nieczynne

Punkt ten poza standardowymi godzinami otwarcia będzie dostępny dla Państwa w każdą środę w godzinach 15:00 -19:00. Przyjęcie odpadów w tych godzinach przez pracownika NOVAGO Złotów Sp. z o.o. będzie możliwe tylko po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu – kontakt w tej sprawie możliwy wyłącznie we wtorki w godz. 8:00-14:00 pod nr tel. 668-401-876 (NOVAGO Złotów Sp. z o. o. Dział Gospodarki Odpadami). W tym dniu nie będzie możliwości oddawania przez mieszkańców odpadów budowlanych i remontowych.

*W I. i III. sobotę przyjęcie odpadów przez pracownika NOVAGO Złotów Sp. z o.o. będzie możliwe tylko po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu – kontakt w tej sprawie możliwy wyłącznie we wtorki w godz. 8:00-14:00 pod nr tel. 668-401-876 (NOVAGO Złotów Sp. z o. o. Dział Gospodarki Odpadami). W tym dniu będzie można oddawać wszystkie odpady komunalne zgodnie z obowiązującym regulaminem na terenie Związku Gmin Krajny włącznie z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi. Wyjątek stanowi  II. i IV., (V.) sobota w miesiącu. W tych terminach Operator nie będzie przyjmował odpadów poremontowych. Pozostałe odpady będą odbierane bez konieczności umawiania się.

GMINA LIPKA

Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o. o.
ul. Spokojna 1
77-420 Lipka

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek - piątek:  07.00 - 15.00
sobota:                            10.00 - 14.00 (I i III sob. w miesiącu)

 

GMINA TARNÓWKA
teren przy oczyszczalni ścieków

77-416 Tarnówka

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek - piątek: 10.00-17.00
sobota:                           9.00-14.00 ( I i III sob. w miesiącu)

 

GMINA ZAKRZEWO
teren oczyszczalni ścieków
ul. Wybudowanie
77-424 Zakrzewo

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 16.00
sobota: 10.00 - 14.00 (I i III sob. w miesiącu)

 

RATAJE

gmina Łobżenica
89-310 Łobżenica

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek - piątek: 10.00-17.00
sobota:                           10.00-14.00 ( I i III sob. w miesiącu)

 

1.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Lipka (PDF, 2MB)
2.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Łobżenica (PDF, 0.2MB)
3.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Zakrzewo (PDF, 0.2MB)
4.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Tarnówka (PDF, 0.2MB)
1.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - informacje o monitoringu (PDF, 0.2MB)