Na terenie Związku Gmin Krajny w Złotowie  Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowane są w następujących miejscach:

GMINA MIASTO ZŁOTÓW

NOVAGO Złotów Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 38
77 - 400 Złotów

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek - wtorek oraz czwartek - piątek :  07.00 - 15.00
środa:                                                                           10.00 - 18.00
sobota:                                                                         10.00 - 14.00*
niedziela:                                                                       nieczynne

- za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

GMINA LIPKA

Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o. o.
ul. Spokojna 1
77-420 Lipka

Godziny otwarcia PSZOK:
środa i piątek:  10.00 - 18.00
sobota:              10.00 - 18.00 (II i IV sob. w miesiącu)

GMINA TARNÓWKA
teren przy oczyszczalni ścieków

77-416 Tarnówka

Godziny otwarcia PSZOK:
wtorek i czwartek:  10.00 - 18.00
sobota:                     10.00 - 18.00 (I i III sob. w miesiącu)

GMINA ZAKRZEWO
teren oczyszczalni ścieków
ul. Wybudowanie
77-424 Zakrzewo

Godziny otwarcia PSZOK:
wtorek i czwartek:  10.00 - 18.00
sobota:                     10.00 - 18.00 (I i III sob. w miesiącu)

RATAJE

Rataje 8C
89-310 Łobżenica

Godziny otwarcia PSZOK:
środa i piątek:  10.00 - 18.00
sobota:              10.00 - 18.00 (II i IV sob. w miesiącu)

1.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Lipka (PDF, 2MB)
2.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Łobżenica (PDF, 0.2MB)
4.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Tarnówka (PDF, 0.2MB)
4.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Tarnówka (PDF, 0.2MB)
5.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Złotowie (PDF, 0.1 MB)
1.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - informacje o monitoringu (PDF, 0.2 MB)