System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie Związku Gmin Krajny dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych.

Dlatego informujemy, że opony rolnicze, przemysłowe i ciężarowe należy przekazywać we własnym zakresie podmiotom, które przyjmują tego rodzaju odpady.

Jest to np. Firma Novago Sp. z o.o.